NAGRODY

 

Znalezione obrazy dla zapytania olimpiada innowacyjnosci i wynalazczości

LAUREAT (III MIEJSCE)

OLIMPIADA WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI

 

 

EUCYS 2019

I MIEJSCE

/REPREZENTACJA POLSKI NA KONKURSIE W SOFII/

 

AKREDYTACJA NA FINAŁ