O projekcie

Opis projektu:

3-SAT to inicjatywa uczniów IIILO w Gdyni. Jesteśmy zespołem, który zajmuje się kilkoma projektami edukacyjnymi. Każdy z nas ma różne zainteresowania, są wśród nas fizycy, matematycy, biolodzy a nawet humaniści. Mimo to, a może przede wszystkim dlatego, stworzyliśmy jeden zespół, który postawił sobie wspólne wyzwanie.

Celem projektu 3-SAT jest przeprowadzenie eksperymentu w postaci misji stratosferycznej wraz z dokonaniem tam badań astrobiologicznych. Podczas dążenia do realizacji naszych planów mamy nadzieję spotkać się z wieloma innymi problemami i zagadnieniami, a przez to nabrać doświadczeń w różnych dyscyplinach wiedzy.

Przebieg projektu można podzielić na kilka etapów:

 1. Zarządzanie projektem
 2. Praca w modułach:
  2.1 moduł inżynieryjny – prace nad skonstruowaniem drona stratosferycznego, który automatycznie będzie wracał na miejsce startu. Misją drona będzie dostarczenie zamieszczonych na nim prób z materiałem biologicznym. Dodatkowo w module realizowany był podprojekt „Światło”
  2.2 moduł astrobiologiczny– eksperyment astrobiologiczny z użyciem ekstremofilnych mikroglonów arktycznych
  2.3 moduł historyczny – promocja historii regionu – nieznanej historii bohaterów związanych z Aeroklubem Gdańskim i lotniskiem w Rumii
 1. Wsparcie w namierzaniu radiowym zespołu PW SAT2 ( namierzanie radiowe po wysłaniu na orbitę satelity PW SAT 2)
 2. Rozszerzenie wiedzy dotyczącej najnowszych technologii

 

Projekt rozwija w nas, uczniach, niezmiernie ważne i przydatne umiejętności. Poprzez zaplanowanie i realizację projektu inżynieryjno-badawczego, cały zespół podlega aktywizacji. Oprócz oczywistych celów, o których wcześniej wspomnieliśmy, chcielibyśmy przede wszystkim wypromować wśród naszych rówieśników chęć do działania i rozwijania się. Mamy nadzieję, że osiągając sukces w realizacji projektu, uda nam się pokazać, jak znakomitym sposobem na zdobycie wiedzy było wzięcie w nim udziału.

Zadania szczegółowe

 • Skonstruowanie sondy stratosferycznej: koncepcja, obliczenia podstawowe, projekt, wykonanie.
 • Skonstruowanie sondy świetlnej i przeprowadzenie eksperymentu mającego na celu wykazanie różnic w przedostawaniu się światła przez warstwy atmosfery o różnej przejrzystości powietrza / zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zanieczyszczenia powietrza /.
 • Przeprowadzenie próby stratosferycznej – lot sondy do stratosfery i przeprowadzenie eksperymentów astrobiologicznych w czasie jego trwania.
 • Przeprowadzenie badań mikrobiologicznych, ekologicznych, fizycznych, astronomicznych, radiowych i eksperymentów w dziedzinie „stratofotografii” na granicy stratosfery.
 • Prowadzenie nasłuchu radiowego z czujników sondy i radiowe kierowanie procesami.
 • Zapoznanie się z inżynierią czujnika słońca w procesie budowy satelity PW-SAT2.
 • Namierzanie radiowe satelity PW-SAT2 po wystrzeleniu na orbitę okołoziemską.
 • Wypracowanie kompetencji całościowego zarządzania projektem.
 • Udział w konkursach naukowych.
 • Promocja regionu, jego historii i osiągnięć.