O projekcie

Uczniowski projekt kosmiczny „3-SAT”

Projekt edukacyjny 3-SAT polega na aktywizacji zespołu uczniowskiego poprzez zaplanowanie i realizacje projektu inżynieryjno-badawczego, którego celem będzie przeprowadzenie eksperymentu w postaci misji stratosferycznej wraz z przeprowadzeniem tam różnorakich pomiarów i doświadczeń z zakresu fizyki, ekologii, biologii, chemii, fotometrii, geografii oraz doświadczeń w innych dyscyplinach wiedzy określonych w trakcie kształtowania, rozwoju i ewaluacji projektu.

 1. Etapy projektu:
  1. Zarządzanie projektem (branding projektu)
  2. Moduły:
   1. moduł inżynieryjny – prace nad skonstruowaniem sondy stratosferycznej
   2. moduł astrobiologiczny– eksperyment astrobiologiczny
   3. moduł historyczny – promocja regionu, historii oraz osiągnięć współczesnych
  3. Pomoc w projekcie PW SAT2 (obserwacja inżynierii czujnika słońca, namierzanie radiowe)
  4. Rozszerzenie wiedzy dotyczącej najnowszych technologii
 2. Cel główny:
  • Celem projektu 3-SAT jest zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu planowania i realizacji projektu badawczo-rozwojowego.
 3. Zadania
 • Skonstruowanie sondy stratosferycznej: koncepcja, obliczenia podstawowe, projekt, wykonanie.
 • Skonstruowanie sondy świetlnej i przeprowadzenie eksperymentu mającego na celu wykazanie różnic w przedostawaniu się światła przez warstwy atmosfery o różnej przejrzystości powietrza / zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zanieczyszczenia powietrza /.
 • Przeprowadzenie próby stratosferycznej – lot sondy do stratosfery i przeprowadzenie eksperymentów astrobiologicznych w czasie jego trwania.
 • Przeprowadzenie badań mikrobiologicznych, ekologicznych, fizycznych, astronomicznych, radiowych i eksperymentów w dziedzinie „stratofotografii” na granicy stratosfery.
 • Prowadzenie nasłuchu radiowego z czujników sondy i radiowe kierowanie procesami.
 • Zapoznanie się z inżynierią czujnika słońca w procesie budowy satelity PW-SAT2.
 • Namierzanie radiowe satelity PW-SAT2 po wystrzeleniu na orbitę okołoziemską.
 • Wypracowanie kompetencji całościowego zarządzania projektem.
 • Udział w konkursach naukowych.
 • Promocja regionu, jego historii i osiągnięć.