O nas


Koordynator Anna Rzepa 1. Zarządzanie projektem
2. Współpraca z uczelniami oraz podmiotami prywatnymi
Opiekun procesu fizycznego Marta Mąkosa 1. Opiekun procesu fizycznego
2. Zarządzanie finansami projektu
3. Korelacja z programem nauczania
1 Mateusz Mazurkiewicz Lider zespołu 3-SAT
2 Jan Struziński Koordynator grupy inżynieryjnej
3 Szymon Zajączkowski Koordynator grupy astrobiologicznej
4 Kamil Iwanowski Koordynator procesu historycznego, analiza danych
5 Michał Rembalski Misja „Światło”, programista
6 Adam Cichy Programista
7 Kacper Jańczuk Chief Communications Officer, finanse
8 Barbara Utracka Finanse
9 Ola Rafalska Public Relations
10 Aleksandra Klassa Eksperyment astrobiologiczny
11 Aleksandra Warzocha Eksperyment astrobiologiczny
12 Julia Skowera Eksperyment astrobiologiczny