Harmonogram

Harmonogram do pobrania (MS Excel)

Harmonogram (Google Sheets)

Data Prace projektowe Opieka merytoryczna i naukowa Odpowiedzialni uczniowie Moduł
Styczeń

2017

1. Wykład, spotkanie organizacyjne

 

Tomasz Zawistowski, Grzegorz Szychliński

 

1. Mateusz Mazurkiewicz

2. Kacper Jańczuk

3. Jan Struziński

4. Szymon Zajączkowski

5. Kamil Iwanowski

6. Basia Utracka

7. Adam Cichy

Zarządzanie projektem

 

 

2.Spotkanie organizacyjne

/Gdynia/

Anna Rzepa  

Zarządzanie projektem

 

 

Luty

2017

1. Koordynacja i podział prac w projekcie Anna Rzepa 1. Mateusz Mazurkiewicz Zarządzanie projektem

 

2. Zapoznanie się z inżynierią czujnika Słońca PW-SAT2 Politechnika Warszawska

/Warszawa/

Inna Uwarowa, Marta Mąkosa 1. Mateusz Mazurkiewicz

2. Kacper Jańczuk

3. Jan Struziński

4. Szymon Zajączkowski

5. Kamil Iwanowski

6. Basia Utracka

 

PW SAT2

 

 

 

 

  3. Stworzenie:

– zwiastuna projektu

– prezentacji

– ulotki na spotkanie inauguracyjne

– logotypu projektu

Anna Rzepa

Adrian Stawicki

1. Mateusz Mazurkiewicz

2. Kacper Jańczuk

Zarządzanie projektem

Branding

  4. Zarządzanie projektem Anna Rzepa Dokumentacja projektu
Marzec

2017

1. Uroczysta inauguracja projektu

 

Wiesław Kossakowski

Marta Mąkosa

Anna Rzepa

1. Mateusz Mazurkiewicz

2. Kacper Jańczuk

3. Jan Struziński

4. Szymon Zajączkowski

5. Kamil Iwanowski

6. Basia Utracka

7. Aleksandra Rafalska

8. Michał Rembalski

9. Adam Cichy

Promocja projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Stworzenie rollup, plakatów Anna Rzepa, Adrian Stawicki Zespół projektowy

/konsultacje/

Zarządzanie projektem

Branding

  3. Przygotowanie dokumentacji projektowej Anna Rzepa Zespół projektowy Zarządzanie projektem

Dokumentacja

  4. Prowadzenie dokumentacji projektu

(artykuły prasowe, wpisy na stronę, protokołowanie spotkań)

Barbara Cieślak

 

1. Basia Utracka,

2. Ola Rafalska

 

Zarzadzanie projektem

Dokumentacja

 

  5. Stworzenie profilu na Facebooku Zespół projektowy Branding
  6.Spotkanie w sprawie organizacji pracy oraz stworzenia zespołu naukowego /Gdynia/

 

Adam Nawrot/Anna Rzepa/ Aleksandra Zgrundo Moduł naukowy

 

 

  7. Zarządzanie projektem Anna Rzepa Dokumentacja projektu
Kwiecień

2017

1.Zaprezentowanie projektu na Dniach Otwartych Szkoły Marta Mąkosa/Anna Rzepa 1. Mateusz Mazurkiewicz

2. Basia Utracka

3. Kamil Iwanowski

4. Kacper Jańczuk

5. Szymon Zajączkowski

6. Michał Rembalski

Branding

Promocja projektu

 

 

 

 

 

  2. Spotkanie zespołu Anna Rzepa, Marta Mąkosa, Aleksandra Zgrundo 1. Mateusz Mazurkiewicz

2. Basia Utracka

3. Kamil Iwanowski

4. Kacper Jańczuk

5. Szymon Zajączkowski

6. Michał Rembalski

Zarządzanie projektem

 

 

 

 

 

 

  3. Spotkanie w sprawie organizacji pracy oraz stworzenia zespołu historycznego / Muzeum Poczty Gdańskiej – Gdańsk/ dr Grzegorz Szychliński/dr Janusz Trupinda/ Anna Rzepa Moduł historyczny
  4. Spotkanie w sprawie organizacji pracy oraz stworzenia zespołu historycznego / MHMG – Gdańsk/ prof. Waldemar Ossowski/ Grzegorz Szychliński/ Janusz Trupinda/ Anna Rzepa Moduł historyczny
  5. Spotkanie w sprawie organizacji pracy oraz stworzenia zespołu inżynieryjnego /Gdańsk/ Adam Dąbrowski/ Grzegorz Szychliński/Anna Rzepa/ Marta Mąkosa Moduł inżynieryjny
  6. Spotkanie w sprawie organizacji pracy przy eksperymencie naukowym Anna Rzepa/Adam Nawrot/ Aleksandra Zgrundo Moduł astrobiologiczny
  7. Spotkanie robocze zespołu naukowego Anna Rzepa/ Aleksandra Zgrundo/ Agata Kołodziejczyk 1. Szymon Zajączkowski

2. Julia Skowera

3. Aleksandra Warzocha

4. Aleksandra Klassa

 

Moduł astrobiologiczny
  8.Spotkanie zespołu astrobiologicznego Aleksandra Zgrundo 1. Szymon Zajączkowski

2. Julia Skowera

3. Aleksandra Warzocha

4. Aleksandra Klassa

 

Moduł astrobiologiczny
  9. Spotkanie w sprawie organizacji pracy przy budowie sondy/Gdańsk/ Krystian Górski/Grzegorz Szychliński/Anna Rzepa/Marta Mąkosa/Jakub Zgrudno Moduł inżynieryjny – sonda
  10. Pozyskanie kodu dostępu UPN do zasobów biblioteki PG Anna Rzepa/Adam Dąbrowski Rozszerzenie
  11. Wystąpienie o patronat do POLSA Barbara Cieślak/ Przemysław Rudź/Anna Rzepa Zarzadzanie projektem
  12. Zarządzanie projektem Anna Rzepa Dokumentacja projektu
Maj

2017

1. Near Space – udział w międzynarodowej konferencji /Toruń/ Maciej Jakimiec/Anna Rzepa/ Marta Mąkosa/ Adrian Stawicki Konferencje
  2. Spotkanie projektowe /Toruń/ Anna Rzepa/ Marta Makosa/ Aleksandra Zgrundo 1. Mateusz Mazurkiewicz

2. Kacper Jańczuk

3. Jan Struziński

4. Szymon Zajączkowski

5. Kamil Iwanowski

6. Michał Rembalski

7. Adam Cichy

Zarzadzanie projektem
  3. Misje stratosferyczne Maciej Jakimiec/ Anna Rzepa/ Marta Mąkosa Moduł inżynieryjny
  4. Wyjazd do Microsoft – warsztaty Tomasz Kozar/ Katarzyna Cymerman/Tomasz Wiśniewski/ Agnieszka Zimnoch/ Agata Kapica/Anna Rzepa/ Marta Mąkosa 1. Mateusz Mazurkiewicz

2. Kacper Jańczuk

3. Jan Struziński

4. Szymon Zajączkowski

5. Kamil Iwanowski

6. Basia Utracka

7. Adam Cichy

8. Michał Rembalski

 

Warsztaty/Szkolenia

 

 

 

 

 

  5. Wystąpienie na konferencji „Majowe Mrozy “   – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów /Warszawa/ Tomasz Kozar/ Anna Rzepa/ Marta Mąkosa 1. Kacper Jańczuk Konferencje

Promocja projektu

  6. Przygotowanie budżetu projektu Mateusz Mazurkiewicz Zarządzanie projektem

 

  7. Zarządzanie projektem Anna Rzepa Dokumentacja projektu
  8. Przygotowanie porozumienia z Uniwersytetem Gdańskim Aleksandra Zgrundo/ Anna Rzepa/ Zarządzanie projektem

 

  9. Spotkanie projektowe Anna Rzepa/ Marta Mąkosa 1. Mateusz Mazurkiewicz

2. Kacper Jańczuk

3. Adam cichy

4. Szymon Zajączkowski

5. Kamil Iwanowski

6. Basia Utracka

 

Zarządzanie projektem

 

  10. Spotkanie zespołu astrobiologicznego Aleksandra Zgrudno 1. Szymon Zajączkowski

2. Julia Skowera

3. Aleksandra Warzocha

4. Aleksandra Klassa

 

Moduł astrobiologiczny
Czerwiec

2017

1. Stworzenie materiałów na stronę projektową Anna Rzepa,

Adrian Stawicki

 

1. Mateusz Mazurkiewicz

2. Kacper Jańczuk

3. Jan Struziński

4. Szymon Zajączkowski

5. Kamil Iwanowski

6. Basia Utracka

Rozszerzenie

 

 

 

 

  2. Konsultacje projektu

 

dr Krzysztof Kanafka/Anna Rzepa Zarządzanie projektem

 

  3. Recenzja projektu Przewodniczacy grupy recenzentów: prof.dr hab.inż

Edumund Wittbordt

Kadra naukowa projektu

Zarzadzanie projektem
4. Wystąpienie do Rady Rodziców w celu udostepnienia konta RR Anna Rzepa

Marta Mąkosa

Zarzadzanie projektem
5. Wystapienie do Zarzadu Sea Towers Anna Rzepa Zarzadzanie projektem
6. Rekonesans Sea Towers Anna rzepa

Marta Makosa

1. Mateusz Mazurkiewicz

2. Kacper Jańczuk

3. Jan Struziński

4. Szymon Zajączkowski

5. Aleksandra Warzocha

6. Aleksandra Klassa

 

 

Moduł inżynieryjny
7.Spotkanie sprawdzające kompatybilność sprzętu Marta Mąkosa Moduł inżynieryjny
8. Analiza rodzajów światła na potrzeby eksperymentu Anna Rzepa Zespół projektowy Moduł inżynieryjny
  9. Przygotowanie papieru listowego Adrian Stawicki

Anna Rzepa

Branding
  10. Przygotowanie wzorca mockup Adrian Stawicki

Anna Rzepa

Branding
  9. Zarządzanie projektem Anna Rzepa Dokumentacja projektu
Lipiec

2017

1. Porozumienie o współpracy – Wydział Oceanografii UG Ewa Szymczak

Aleksandra Zgrundo

Anna Rzepa

Zarzadzanie projektem

 

 

 

2. Przygotowanie strony internetowej. Prace nad stroną wizualną strony internetowej Adrian Stawicki

Anna Rzepa

Mateusz Mazurkiewicz Dokumentacja projektu
3. Przygotowanie materiałów dotyczących wystąpienia na konferencji tri MAT i w PPTN. Przygotowanie opisów/ konsultacje w zespole Agnieszka Orzeszek

Anna Rzepa

Mateusz Mazurkiewicz

Kacper Jańczuk

Zarządzanie projektem
  4. Zarządzanie projektem Anna Rzepa Dokumentacja projektu
  5. Analiza wyników eksperymentu Adam Dąbrowski Mateusz Mazurkiewicz Moduł inżynieryjny
  6.Przygotowanie harmonogramu prac na rok szkolny 2017/2018 Anna Rzepa/osoby wspierające projekt Zarzadzanie projektem
Sierpień

2017

1. Prace nad stroną internetową Adrian Stawicki

Anna Rzepa

 

Mateusz Mazurkiewicz

Kamil Iwanowski

Zarzadzanie projektem

 

 

 

  2. Przygotowanie wystąpienia na konferencji Anna Rzepa Kacper Jańczuk Promocja
  3. Prace nad sondą Jan Struziński Moduł inżynieryjny
  4. Przygotowanie do powtórzenia próby naziemnej z emiterem światła Mateusz Mazurkiewicz

Kamil Iwanowski

Moduł inżynieryjny
Wrzesień   2017 1.09 1. Spotkanie z zarządem Sea Towers w sprawie eksperymentu światło. Kontakt z Infobox w sprawie wynajęcia przestrzeni na sesje zdjęciową Anna Rzepa Aleksandra Klassa
Mateusz Mazurkiewicz
Zarządzanie projektem
2.09 2.Spotkanie robocze. Ustalenie harmonogramu na wrzesień Anna Rzepa
Marta Mąkosa
Zarządzanie projektem
2.09 3.Przygotowanie dokumentacji oraz umieszczenie jej na stronie internetowej/ kontakt z partnerami projektu Anna Rzepa Dokumentacja
4.09 4.Spotkanie robocze grupy projektowej. Ustalenie prac na wrzesień ( załącznik protokół spotkania 4.09) Anna Rzepa 1.Mateusz Mazurkiewicz
2.Kacper Jańczuk
3.Jan Struziński
4.Szymon Zajączkowski
5.Kamil Iwanowski
6.Basia Utracka
7. Michal Rembalski
8. Adam Cichy
9. Aleksandra Klassa
10. Aleksandra Warzocha
11. Aleksandra Rafalska
12.Julia Skowera
Zarządzanie projektem
4.09 Sesja zdjęciowa w Infobox Agata Knura
Marta Mąkosa
Anna Rzepa
1.Mateusz Mazurkiewicz
2.Kacper Jańczuk
3.Jan Struziński
4.Szymon Zajączkowski
5.Kamil Iwanowski
6.Basia Utracka
7. Michal Rembalski
8. Adam Cichy
9. Aleksandra Klassa
10. Aleksandra Warzocha
11. Aleksandra Rafalska
12.Julia Skowera
Promocja projektu
5.09 Zakładanie hodowli wstępnych Dr Aleksandra Zgrundo 1. Aleksandra Klassa
2. Aleksandra Warzocha
3. Szymon Zajączkowski
4.Julia Skowera
Moduł astrobiologiczny
8.09 Spotkanie na wydziale Oceanografii:
-ustalenie cotygodniowych spotkań grupy astrobiologicznej
– pozyskanie materiałów na temat warunków brzegowych
– wykazanie podziału ekstremofili na poszczególne osoby
– pozyskanie ekstremofili ze Svalbardu, gatunków Tatrzańskich, Bałtyckich i Antarktycznych
Dr Aleksandra Zgrundo Moduł astrobiologiczny
9.09 Przygotowanie materiałów dydaktycznych do realizacji projektu w Habitacie Lunares. Tworzenie kart pracy, tłumaczenie Instrukcji obsługi Habitatu Dr Agata Kołodziejczyk
Barbara Cieslak
Anna Rzepa
Moduł inżynieryjny
11.09 Misja w Habitacie ( agenda – dokumentacja z misji) Anna Rzepa Jan Struziński
Aleksander Wardyn
Moduł inzynieryjny
12.09 Centrum Kontroli Misji Anna Rzepa Jan Struziński
Aleksander Wardyn
Moduł inzynieryjny
13.09 Przygotowanie materiałów na strone internetową Anna Rzepa Promocja projektu
13.09 Przygotowanie wystąpienia na konferencję TRIMAT Anna Rzepa 1.Kacper Jańczuk
2.Aleksandra Rafalska
3. Mateusz Mazurkiewicz
Promocja projektu
14.09 Analiza kart pracy z misji w habitacie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej Anna Rzepa Aleksander Wardyn Moduł inżynieryjny
14.09 Przygotowanie prezentacji medialnej Trimat
Przygotowanie ulotek sponsorskich
Anna Rzepa Adrian Stawicki Promocja projektu
18.09 Spotkanie w Muzeum Poczty polskiej z dr Januszem Trupindą;
– uzgodnienie
Wskazanie tematów do realizacji we wrześniu:
-Rekonesans na Politechnice Gdańskiej
-Wskazanie źródeł pisanych dotyczących Aeroklubu Gdańskiego
-Znalezienie pierwszego polskiego lotniska w regionie
-Naniesienie danych na mapy
-Praca z bibliografia historyczną
Dr Janusz Trupinda
Anna Rzepa
Kamil Iwanowski
Maciej Grajewski
Moduł historyczny
19.09 Wydział Oceanografii UG. Prezentacja warunków brzegowych, eksperymentów astrobiologicznych na bazie prezentacji dr Agaty Kołodziejczyk oraz Macieja Jakimca. Analiza budowy kapsuły do badań stratosferycznych Dr Aleksandra Zgrundo
Anna Rzepa
1. Aleksandra Klassa
2. Aleksandra Warzocha
3. Szymon Zajączkowski
4.Julia Skowera
Moduł astrobiologiczny
23.09 Udział w konferencji Trimat Anna Rzepa 1.Kacper Jańczuk
2.Mateusz Mazurkiewicz
3.Aleksandra Rafalska
4.Kamil Iwanowski
Promocja projektu
24.09 Wykonanie wystawy dla Europejskiej Agencji Kosmicznej z młodzieżowej misji w habitacie Lunares
Wystawa odbędzie się 2.10 2017 w siedzibie ESA
Anna Rzepa
Adrian Stawicki
Promocja projektu
25.09 Przygotowanie dokumentacji z prośbą o patronat UG Dr Aleksandra Zgrundo
Anna Rzepa
Zarzadzanie projektem
26.09 Przygotowanie podziękowań dla
Macieja Jakimiec/ Grzegorza Brony/ Firmy Arpol/ dr Agaty Kołodziejczyk/ Aleksandra Waśniowskiego/ Space Garden/ Michała Żmuda
Zakup ramek/przygotowanie mocup
Anna Rzepa
Adrian Stawicki
Zarzadzanie projektem
28.09 Spotkanie z Maciejem Jakimiec Copernicus project – organizacja i logistyka prób stratosferycznych Anna Rzepa
Marta Mąkosa
.Mateusz Mazurkiewicz
2.Kamil Iwanowski
3.Aleksandra Rafalska
4. Kacper Jańczuk
5.Szymon Zajączkowski
Moduł inżynieryjny
3.10.2017 Spotkanie na UG/ Tworzenie szczepów/ Obserwacje mikroskopowe/Zdjęcia mikroskopowe Dr Aleksandra Zgrundo
Anna Rzepa
1.Szymon Zajączkowski
2.Julia Skowera
3.Aleksandra Klassa
4.Aleksandra Warzocha
Moduł Astrobiologiczny
4.10.2017 Spotkanie robocze zespołu Anna Rzepa 1.Szymon Zajączkowski
2.Julia Skowera
3.Aleksandra Klassa
4.Aleksandra Warzocha
5.Kamil Iwanowski
6.Mateusz Mazurkiewicz
7.Jan Struziński
8.Michał Rembalski
9.Aleksandra Rafalska
Zarządzanie projektem
5.10.2017 Spotkanie zespołu inżynieryjnego Marta Mąkosa Moduł Inżynieryjny
5.10.2017 Spotkanie z firmami sponsorskimi Rotor, Alteams 1. Kacper Jańczuk Zarządzanie projektem
9.10.2017 Obserwacje hodowli
Dokumentacja mikrofotograficzna
Identyfikacja izoalatów
Tworzenie bazy danych
Anna Rzepa
Dr Aleksadra Zgrundo
1. Aleksandra Warzocha
2. Szymon Zajączkowski
3. Julia Skowera
4. Aleksandra Klassa
Moduł astrobiologiczny
12.10.2017 Przygotowanie umów sponsorskich Anna Rzepa Kacper Jańczuk Zarządzanie projektem
15.10.2017 Przygotowanie materiałów na strone internetową/ osoby wspierające/ Anna Rzepa Ola Klassa
10-11.2017 Przygotowanie wywiadów Anna Rzepa Maria Stachecka Zarzadzanie projektem
16.10.2017 Prace inżynieryjne nad podzespołami Jan Struziński
Michał Rembalski
Adam Cichy
Moduł inżynieryjny
17.10.2017 Przygotowanie materiałów z modułu historycznego Anna Rzepa Kamil Iwanowski Moduł historyczny
18.10.2017 Spotkanie robocze zespołu
Analiza materiałów żródłowych pod katem poznania historii Aeroklubu Gdańskiego i jego członków – wybór najciekawszych postaci
Janusz Trupinda/ Anna Rzepa 1.Kamil Iwanowski
2.Maciej Grajewski dod.
Moduł historyczny
20.10.2017 Prace nad analizą widma Marta Mąkosa Grupa inżynieryjna Moduł inżynieryjny
23.10.2017 Analiza materiału.
Wysyłanie do badań taksonomicznych
Nawiązanie kontaktu w celu pozyskania szczepów tatrzańskich
Szczepienie, wzbogacanie kolekcji o nowe szczepy
Sprawdzanie stanu wysuszenia cyst
Wykonywanie zdjęć
Obserwacja rozwoju szczepów w przygotowanych kulturach izolacji
Dr Aleksandra Zgrundo 1.Aleksandra Warzocha
2.Szymon Zajączkowski
3.Julia Skowera
4.Aleksandra Klassa
Moduł astrobiologiczny
23.10.2017 Telekonferencja z Panem dr Adamem Nawrot Dr Adam Nawrot
Dr Aleksandra Zgrundo
Anna Rzepa
1.Aleksandra Warzocha
2.Szymon Zajączkowski
3.Julia Skowera
4.Aleksandra Klassa
Moduł astrobiologiczny
24.10.2017 Nawiązanie kontaktu z podmiotami mającymi doświadczenie w namierzaniu satelit Anna Rzepa PW SAT2
26.10.2017 Spotkanie z Panem dr Januszem Trupindą:
– Przedstawienie i analiza zebranych i opracowanych dotychczas materiałów
– Otrzymanie nowych materiałów źródłowych
– Podział materiału na dwa kierunki:
a) techniczny ( dot. Specyfikacji technicznej samolotów należących do Aeroklubu, szukanie historii pojedynczych egzemplarzy na podstawie numeru rejestracyjnego)
b) personalny (analiza historii por. Jeremka oraz szer. Zarudzkiego)
Dr Janusz Trupinda Kamil Iwanowski Moduł historyczny
31.10.2017 Analiza widm na spektrometrze Pan Rojewski/ Zdolni z Pomorza/ Mateusz Mazurkiewicz Moduł inżynieryjny
październik – prowadzenie strony
– prowadzenie dokumentacji
– organizacja spotkań roboczych zespołu
Anna Rzepa Zarządzanie projektem
02.11.17 Przygotowanie dokumentacji 3 SAT na miesiąc listopad
Harmonogram
Karty pracy
Anna Rzepa Zarządzanie projektem
2.11.17 Przygotowanie prelekcji oraz prezentacji na konferencję Trendy w Edukacji Anna Rzepa
Barbara Cieślak
Adrian Stawicki
Promocja projektu
3.11.17 Analiza procesów pracowni 3D/ FAB LAB/ Jakub Zdroik
Anna Rzepa
DRUK 3D
3.11.17 Uzupełnienie strony internetowej
– harmonogramy
– postępy prac – widmo
– przyjaciele
– o nas
Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz
Jan Struziński
Zarzadzanie
projektem
7.11.17 Szczegóły pomiarów fotosyntezy- wprowadzenie teoretyczne i ćwiczenia Dr Filip Pniewski Szymon Zajaczkowski
Aleksandra Klassa
Aleksandra Warzocha
Julia Skowera
Moduł astrobiologiczny
7.11.17 Rozmowa z Panem Rudź oraz M. Stolarskim w sprawie przedmiotu „ Technologie kosmiczne w szkole” POLSA – Przemysław Rudź
Anna Rzepa
Marcin Stolarski
TECHNOLOGIE KOSMICZNE
8.11.17 Spotkanie robocze zespołu
Telekonferencja z Panem Tomaszem Kozarem
Tomasz Kozar Mateusz Mazurkiewicz
Kacper Jańczuk
Aleksandra Rafalska
Ola Klassa
Ola Warzocha
Szymon Zajączkowski
Barbara Utracka
Jan Struziński
Michał Rembalski
Adam Cichy
Kamil Iwanowski
Julia Skowera
3SAT
9.11.17 Przygotowanie aplikacji konkursowej
„Projekt z Klasą”
Anna Rzepa 3SAT
9.11.17 Przebudowanie lodówki na szafkę hodowlaną dla wzrostu szczepów tatrzańskich Jakub Zdroik Jan Struziński Moduł astrobiologiczny i inżynieryjny
10.11.17 Otrzymanie Chalamydomonas cf.nivalis /Treboń Czechy/ Dr Aleksandra Zgrundo Szymon Zajaczkowski
Aleksandra Klassa
Aleksandra Warzocha
Julia Skowera
Moduł astrobiologiczny
14.11.17 Prelekcja oraz udział w międzynarodowej konferencji „ Trendy w Edukacji”
Prezentacja projektu 3 SAT.
Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz
Kacper Jańczuk
Kamil Iwanowski
Konferencja
16.11.17 Spotkanie w sprawie finansowania projektu Anna Rzepa Aleksandra Rafalska
Kacper Jańczuk
JIT Solutions
17.11.17 Rozmowa z Mateuszem Mazurkiewiczem na temat logistyki prac projektowych Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz Zarzadzanie projektem
21.11.17 Wykonanie zielników Aleksandra Zgrundo Szymon Zajaczkowski
Aleksandra Klassa
Aleksandra Warzocha
Julia Skowera
Moduł astrobiologiczny
22.11.17 Spotkanie robocze projektu Anna Rzepa Kacper Jańczuk
Aleksandra Rafalska
Ola Klassa
Ola Warzocha
Szymon Zajączkowski
Barbara Utracka
Jan Struziński
Michał Rembalski
Adam Cichy
Kamil Iwanowski
Julia Skowera
Zarządzanie projektem
23.11.17
13.00 – 14.00
Spotkanie z Panem Januszem Wierzbickim w sprawie uzyskania dostępu do POWER BI i AZURE oraz projektu Meet IT Anna Rzepa Michał Rembalski Moduł inżynieryjny
23.11.17 Prace nad aplikacja konkursową „ Projekt z klasą” Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz
Kacper Jańczuk
Bożena Chmielińska
Adrian Stawicki
Promocja projektu
23.11.17 Prace nad stroną internetową
– zajęcia z astrobiologii
– postępy prac inżynieryjnych
Zarzadzanie projektem
25.11.17 Prowadzenie dokumentacji projektowej Zarzadzanie projektem
28.11.17 Spotkanie grupy astrobiologicznej na UG Dr Aleksandra Zgrundo Szymon Zajaczkowski
Aleksandra Klassa
Aleksandra Warzocha
Julia Skowera
Moduł astrobiologiczny
30.10.17 Rozmowy w sprawie namierzania radiowego PW SAT 2 Dariusz Mankiewicz Akademia Morska 3 SAT moduł inżynieryjny
listopad Indywidualne rozmowy z uczniami/Kontakt telefoniczny/Kontakt mailowy Mateusz Mazurkiewicz
Kacper Jańczuk
Aleksandra Rafalska
Ola Klassa
Ola Warzocha
Szymon Zajączkowski
Barbara Utracka
Jan Struziński
Michał Rembalski
Adam Cichy
Kamil Iwanowski
Julia Skowera
3SAT
listopad Nawiązanie kontaktów z rodziną Zarudzkich/
Opracowywanie materiałów źródłowych
Anna Rzepa Kamil Iwanowski Moduł historyczny
4.12.17 Przygotowanie dokumentacji 3 SAT na miesiąc grudzień
Harmonogram
Karty pracy
Anna Rzepa Zarządzanie projektem
4.12.17 Przygotowanie bioreaktora Jakub Zdroik Jan Struziński Moduł inżynieryjny
4.12.17 Praca z organizmami ekstremofilnymi Dr Aleksandra Zgrundo Szymon Zajaczkowski
Aleksandra Klassa
Aleksandra Warzocha
Julia Skowera
Moduł astrobiologiczny
6.12.17 Spotkanie robocze zespołu Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz
Adam Cichy
Kamil Iwanowski
Jan Struziński
Michał Rembalski
Kacper Jańczuk
Ola Rafalska
Ola Klassa
Barbara Utracka
Szymon Zajaczkowski
Julia Skowera
Zarzadzanie
Projektem 3 SAT
7.12.17 Spotkanie z Panem Mankiewiczem Anna Rzepa
Dariusz Mankiewicz
Moduł inżynieryjny PW Sat 2
7.12.17 Namierzanie widma emitera ( molo w Sopocie/ molo Gdańsk Brzeźno) Anna Rzepa
Marta Mąkosa
Adam Dąbrowski
Mateusz Mazurkiewicz
Adam Cichy
Kamil Iwanowski
Jan Struziński
Michał Rembalski
Moduł inżynieryjny
11.12.17 Praca z organizmami ekstremofilnymi Dr Aleksandra Zgrundo Szymon Zajaczkowski
Aleksandra Klassa
Aleksandra Warzocha
Julia Skowera
Moduł astrobiologiczny
11.12.17 Przygotowanie materiałów świątecznych dla osób współpracujących z projektem Anna Rzepa Ola Warzocha
Ola Klassa
Kacper Jańczuk
Zarzadzanie projektem 3 Sat
12.12.17 Przygotowanie materiałów do prezentacji w POLSA Anna Rzepa Technologie kosmiczne i satelitarne w szkołach
13.12.17 Analiza zakupów do budowy drona Anna Rzepa Jaś Struziński Moduł inżynieryjny
18.12.17 Praca z organizmami ekstremofilnymi Dr Aleksandra Zgrundo Szymon Zajaczkowski
Aleksandra Klassa
Aleksandra Warzocha
Julia Skowera
Moduł astrobiologiczny
19.12.17 Spotkanie z Dyrekcją Departamentu Edukacji POLSA Dr Marcin Stolarski
Przemysław Rudź
3 SAT
20.12.17 Spotkanie robocze zespołu Mateusz Mazurkiewicz
Adam Cichy
Kamil Iwanowski
Jan Struziński
Michał Rembalski
Kacper Jańczuk
Ola Rafalska
Ola Klassa
Barbara Utracka
Szymon Zajaczkowski
Julia Skowera
Zarządzanie projektem 3 Sat
20.12.17 Przygotowanie dokumentacji do Polskiej Żeglugi Powietrznej Jan Struziński Moduł inżynieryjny
21.12.17 Spotkanie w JIT Solutions Ola Rafalska
Kacper Jańczuk
3SAT
Grudzień Indywidualny kontakt z uczniami 3 SAT Mateusz Mazurkiewicz
Adam Cichy
Kamil Iwanowski
Jan Struziński
Michał Rembalski
Kacper Jańczuk
Ola Rafalska
Ola Klassa
Barbara Utracka
Szymon Zajaczkowski
Julia Skowera
Zarzadzanie projektem
2.01.18 Zajęcia z astrobiologii Dr A. Zgrundo Moduł astrobiologiczny
3.01.18 Przygotowanie dokumentacji 3 SAT na miesiąc styczeń
Harmonogram
Karty pracy
Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz Zarzadzanie projektem
4.01.18 Uzupełnienie materiałów na stronie internetowej Anna Rzepa Jan Struziński
Mateusz Mazurkiewicz
Kamil Iwanowski
Aleksandra Klassa
Zarządzanie projektem
5.01.18 Sfinalizowanie umowy z JIT Solutions Anna Rzepa Witold Bolt 3 sat -zarządzanie projektem
8.01.18 Spotkanie w Parku Naukowo – Technicznym z Panam Krzysztofem Kossakiem w sprawie korzystania przez uczniów z bazy technologicznej Fab – Lab Krzysztof Kossak Zarzadzaniem nowymi technologiami
9.01.18 Zajecia z astrobiologii Dr A. Zgrundo 3 Sat Astrobiologia
9.01.18 Kontakt telefoniczny i rozmowy na temat realizacji 3 sat z :
Grzegorzem Szychlińskim
Januszem Trupindą
Krystianem Górskim
Anna Rzepa Grzegorz Szychliński
Janusz Trupinda
Krystian Górski
3 SAT
10.01.18 Analiza odpowiedzi do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Anna Rzepa Jan Struziński Moduł inżynieryjny
10.01.18 Przygotowanie zajęc wyjścia do Domu Dziecka Anna Rzepa Aleksandra Warzocha 3 SAT
12.01.18 Przygotowanie dokumentacji dot. Realizacji projektu Anna Rzepa Zarządzanie projektem
12.01.18 Spotkanie Erasmus 2018 Anna Rzepa Olga Wrońska Erasmus
15.01.18 Prace nad aktualizacja strony internetowej Kamil Iwanowski
Jan Struziński
Mateusz Mazurkiewicz
Aleksandra Klassa
3 Sat
16.01.18 Zajęcia z astrobiologii Dr A. Zgrundo Aleksandra Klassa
Aleksandra Warzocha
Szymon Zajaczkowski
3 Sat Astrobiologia
17.01.18 Spotkanie robocze zespołu. Prace nad budżetem Marta Mąkosa
Anna Rzepa
Aleksandra Klassa
Ola Warzocha
Julia Skowera
Aleksandra Rafalska
Kacper Jańczuk
Jan Struziński
Kamil Iwanowski
Szymon Zajączkowski
3 Sat
18.01.18 Spotkanie robocze w sprawie namierzania radiowego PW sat 2. Klub radiowy Krystian Górski PW sat 2
21.01.18 Wyjazd do Włocławka na Olimpiadę Astronomiczną. Mateusz Mazurkiewicz
Kamil Iwanowski
Olimpiada Astronomiczna
22.01.18 Wyjazd do Włocławka na Olimpiadę Astronomiczną. Mateusz Mazurkiewicz
Kamil Iwanowski
Dawid Maksymowski
Olimpiada Astronomiczna
25.01.18 Spotkanie z Dyrekcją MPP w Gdańsku. W sprawie realizacji projektu. Przedstawienie postaci bohaterów związanych z Rumskim Lotniskiem Marek Adamkiewicz Kamil Iwanowski
Maciej Grajewski
Moduł Historyczny 3SAT
25.01.18 Rozmowy na temat budowy stanowiska Space box Magdalena Kozieł – Krzyżanowska Mateusz Mazurkiewicz 3 SAT
4.02.2018 Przygotowanie dokumentacji projektowej za miesiąc luty Anna Rzepa 3 SAT – Zarządzanie projektem
7.02.2018 Rozmowy Tomasz Kozar, Jan Wojtowicz Anna Rzepa 3 SAT – Zarzadzanie projektem
16.02.2018 Aktualizacja strony internetowej Anna Rzepa Aleksandra Klassa 3 SAT – Zarzadzanie projektem
16.02.2018 Przygotowanie aplikacji konkursowej na Przegląd Innowacji w Edukacji. Anna Rzepa 3 SAT
21.02.2018 Robocze spotkanie grupy projektowe.
Analiza budżetu
Rozmowy na temat ekspozytora
Anna Rzepa
Marta Mąkosa
Kacper Jańczuk
Aleksandra Rafalska
Adam Cichy
Michał Rembalski
Mateusz Mazurkiewicz
Szymon Zajaczkowski
Aleksandra Klassa
Aleksandra Warzocha
Julka Skowera
3 SAT
21.02.2018 Przygotowanie się do wywiadu w Tok FM i Polskim Radiu Anna Rzepa Kacper Jańczuk
Aleksandra Rafalska
3 SAT
28.02.2018 Nagranie dla Radio Gdańsk Kacper Jańczuk
Aleksandra Rafalska
Kacper Jańczuk
Aleksandra Rafalska
Zarzadzanie projektem
28.02.2018 Złożenie ramy typu „flying wing”, Jan Struziński
Łukasz Gałecki
3 SAT – moduł inzynieryjny
28.02.2018 Spotkanie robocze
Nagranie materiału dla Gdynia.pl
Analiza budżetu
Anna Rzepa
Marta Mąkosa
Kacper Jańczuk
Aleksandra Rafalska
Adam Cichy
Michał Rembalski
Mateusz Mazurkiewicz
Szymon Zajaczkowski
Aleksandra Klassa
Aleksandra Warzocha
Julka Skowera
Kamil Iwanowski
3 SAT – Zarządzanie projektem
01.03.2018 Nagranie audycji w Polskim Radiu, oraz TOK FM Sylwia Sasal Kacper Jańczuk
Aleksandra Rafalska
3 SAT
05.03.2018 Rozmowa z Panem Dariuszem Mankiewiczem w sprawie harmonogramu prac „Per radio ad astra„ Dariusz Mankiewicz PW SAT 2
06.03.2018 Spotkanie robocze Dr Aleksandra
Zgrundo
Szymon Zajączkowski
Aleksandra Klassa
3 Sat – moduł astrobiologiczny
07.03.2018 Przygotowanie aplikacji konkursowej na V przegląd innowacji
Prace nad harmonogramem budowy drona
Przygotowanie raportów poszczególnych modułów
Anna Rzepa
Marta Mąkosa
Aleksandra Rafalska
Kacper Jańczuk
Mateusz Mazurkiewicz
Jan Struziński
Ola Klassa
Szymon Zajaczkowski
3 SAT – zarzadzanie projektem
13.03.2018 Zarzadzanie projektem: kontakt z Panem G. Szychlińskim, T. Zawistowskim, M. Adamkiewiczem, Lechem Mankiewiczem, Dariuszem Mankiewiczem, M. Stolarskim Anna Rzepa Jan Struziński
Mateusz Mazurkiewicz
3 SAT
19.03.2018 Telekonferencja w sprawie budowy drona Anna Rzepa Marta Mąkosa
Dr Marcin Stolarski
Jaś Struziński
Łukasz Gałecki
3 SAT – moduł inżynieryjny
19.03.2018 Spotkanie zespołu inżynieryjnego – analiza widma Marta Mąkosa Mateusz Mazurkiewicz
Jaś Struziński
Kamil Iwanowski
3 SAT
21.03.2018 Przygotowanie planu ekspozycji na Electric -Show oraz Dni Otwarte. Analiza prac zespołu astrobiologicznego oraz inżynieryjnego Anna Rzepa Szymon Zajączkowski
Jan Struziński
Mateusz Mazurkiewicz
Ola Klassa
Ola Warzocha
Kamil Iwanowski
Łukasz Gałecki
3 SAT Spotkanie robocze.
Marzec 2018 Aktualizacja strony Anna Rzepa Mateusz Mazurkiewicz
Kamil Iwanowski
Ola Klassa
Jaś Struziński
3 SAT – Zarzadzanie projektem
Marzec 2018 Przygotowanie dokumentacji projektowej Anna Rzepa
Marzec 2018 Przygotowanie wyjazdu na targi Electric Show – organizacja wyjazdu + ekspozycja Anna Rzepa
Marzec 2018 Nawiązanie kontaktu z działem projektowym LPP/ Prace nad ekspozytorem/ Przygotowanie pisma dot. ekspozytora Anna Rzepa
Mariusz Bessman
Arkadiusz Wróbel
23.03.2018 Spotkanie w sprawie recenzji procesu inżynieryjnego Marta Mąkosa
Grzegorz Szychliński
Łukasz Gałecki
Jaś Struziński
3 SAT – moduł inżynieryjny
26.03.2018 Przygotowanie grafik i naklejek na drona Anna Rzepa
Adrian Stawicki
3 SAT – moduł inżynieryjny
27.03.2018 Wyjazd do MHMG – przygotowanie wystawy Anna Rzepa Kamil Iwanowski
Maciej Grajewski
3 SAT – moduł historyczny
03.04.2018 Aktualizacja strony internetowej Anna Rzepa Jan Struziński
Mateusz Mazurkiewicz
3 SAT
03.04.2018 Kontakt z Panem Dariuszem Mankiewiczem Marta Mąkosa Dariusz Mankiewicz
Anna Rzepa
3 SAT – PW SAT2
04.04.2018 Spotkanie robocze: dot. dni otwartych, harmonogramu prac nad emiterem światła, przygotowaniem materiału na targi Electric Show Anna Rzepa
Marta Mąkosa
Jan Struziński
Kacper Jańczuk
Ola Warzocha
Mateusz Mazurkiewicz
Szymon Zajaczkowski
Kamil Iwanowski
3 SAT Zarządzanie projektem
04.04.2018 Rozmowa nt: analizy widma Dr Tomasz Suchodolski
CBK Borowiec
Mateusz Mazurkiewicz
Kamil Iwanowski
3 Sat – moduł inżynieryjny
7.04.2018 Spotkanie z Panem T. Kozar Microsoft Mateusz Mazurkiewicz
Łukasz Gałecki
Jan Struziński
Julia Skowera
3 SAT
13.04.2018 Przygotowywanie materiałów i organizacja wyjazdu na Targi. Spotkanie z Grzegorzem Gizińskim Anna Rzepa Jan Struziński
Mateusz Mazurkiewicz
Kacper Jańczuk
Grzegorz Giziński
3 SAT
14.04.2018 Targi Electric show Warszawa Anna Rzepa Jan Struziński
Mateusz Mazurkiewicz
Kacper Jańczuk
3 SAT
17/19.04.2018 Wyjazd do Mediolanu w/g agendy Anna Rzepa Agnieszka Bąk
Julia Biały
Matylda Turska
Kalina Darga
Art. + Studio
20.04.2018 Rozmowy z: Panem D. Mankiewiczem, Wiktorem Siekluckim, G. Szychlińskim Anna Rzepa Zarzadzanie projektem
20.04.2018 Spotkanie zespołu historycznego – przygotowanie wystawy Anna Rzepa Barbara Utracka
Kamil Iwanowski
3 SAT
23.04.2018 Przygotowanie prezentacji oraz wystąpień na Gali Przeglądu Innowacji w Łodzi Anna Rzepa
Adrian Stawicki
Barbara Cieślak
3 SAT
24.04.2018 Przygotowanie dokumentacji sponsorskiej do zakupu drukarki 3D Anna Rzepa Łukasz Gałecki Egzoszkielet/3 Sat
25.04.2018 Prezentowanie projektu na gali
V przeglądu innowacji i twórczości w edukacji
Anna Rzepa
Kwiecień Przygotowanie dokumentacji projektowej 3 Sat
Kwiecień Przygotowanie wyjazdu na misję stratosferyczną w czerwcu 3 Sat
Kwiecień Testy drona Łukasz Gałecki
Jan Struziński
3 Sat
Kwiecień Analiza warunków przeprowadzenia misji stratosferycznych Maciej Jakimiec
Anna Rzepa
Jan Struziński 3 Sat
2.05.2018 Testy drona Jan Struziński
Łukasz Gałecki
Grzegorz Giziński
3 SAT
Maj Przygotowanie wystawy Kamil Iwanowski
Barbara Utracka
3 SAT – moduł historyczny
04.05.2018 Przygotowanie dokumentacji:
Raport za kwiecień
Harmonogram prac
Uzupełnienie materiałów na stronie internetowej
Przygotowanie raportu dla kadry wspierającej projekt
Uzupełnienie dokumentacji na stronach e – dziennika
Anna Rzepa
Marta Mąkosa
Jan Struziński
Kacper Jańczuk
3 SAT Zarządzanie projektem
07.05.2018 Przygotowanie spotkania inaugurującego projekt 3 SAT Anna Rzepa 3 Sat – moduł inżynieryjny
9.05.2018 Spotkanie zespołu 3 SAT Mateusz Mazurkiewicz
Łukasz Gałecki
Jan Struziński
Julia Warzocha
Adam Cichy
Szymon Zajaczkowski
Aleksandra Klassa
3 SAT
11.04.2018 Spotkanie w sprawie próby stratosferycznej / Analiza aspektów prawnych/
Telekonferencja – Maciej Jakimiec
Anna Rzepa
Maciej Kwapiński
Jan Struziński 3 SAT
13.05.2018 Próby drona Jan Struziński
Łukasz Gałecki
3 SAT
13.05.2018 Przygotowanie plansz wystawowych Anna Rzepa Kamil Iwanowski
Barbara Utracka
3 SAT
14.05.2018 Wykłady AM – PW-SAT2 Marta Mąkosa 3 SAT
23.05.2018 Parametry lotu – telekonferencja Marta Mąkosa
Anna Rzepa
Maciej Jakimiec
Mariusz Pulas
Jan Struziński 3 SAT
23.05.2018 Spotkanie zespołu. Analiza prac w modułach. Przygotowanie do próby stratosferycznej. Anna Rzepa Julia Skowera
Szymon Zajączkowski
Ola Warzocha
Aleksandra Klassa
Mateusz Mazurkiewicz
Grzegorz Giziński
Kamil Iwanowski
Jan Struziński
3 SAT
05.06.2018 Spotkanie w sprawie konfiguracji drona Anna Rzepa
Elżbieta Strach
Jan Struziński AirPass
Czerwiec Prowadzenie dokumentacji
Aktualizacje strony internetowej
Anna Rzepa 3 SAT
16.06.2018 Próba stratosferyczna Copernicus Project Marta Mąkosa
Elżbieta Strach
Łukasz Gałecki
Jan Struziński
Michał Rembalski
Kamil Iwanowski
Mateusz Mazurkiewicz
Moduł inżynieryjny
17.06.2018 Odzyskiwanie kapsuły. Przygotowanie dokumentacji dla PSP Złotów Anna Rzepa
Nadleśnictwo Lipka
PSP Złotów
3 Sat – Zarządzanie projektem
19.06.2018 Analiza lotu stratosferycznego Anna Rzepa
Copernicus Project
Zarządzanie projektem
20.06.2018 20.06.2018 Anna Rzepa
Elżbieta Strach
Marta Mąkosa
Mateusz Mazurkiewicz
Jan Struziński
Adam Cichy
Barbara Utracka
Kamil Iwanowski
Szymon Zajączkowski
Aleksandra Klassa
Grzegorz Giziński
3 SAT – Zarządzanie projektem
21.06.2018 Uzupełnianie dokumentacji Anna Rzepa 3 SAT