Na dzisiejszym spotkaniu opracowaliśmy wyniki eksperymentu. Połowa zespołu kończyła zlicznie komórek w celu uzupełnienia danych. Druga część sporządzała analizę w arkuszu kalkulacyjnym oraz pisała abstrakt na konferencję fykologiczną w Krakowie.
Dzisiejsze zajęcia były bardzo ciekawe, ponieważ wyniki wyszły bardzo zróżnicowane. Dopiero po analizie zrozumieliśmy jak niepowtarzalna i różnorodna jest natura, co przejawia się już w mikroglonach.
 Pozdrawiam, Aleksandra Warzocha
Udostępnij: