Nasz zespół astrobiologiczny wykorzystał ferie zimowe na przeprowadzenie i analizę wyników eksperymentu.
Najpierw umieściliśmy próbki materiału w ependorfkach. Następnie zostały one podzielone do trzech statywów i wstawione na dwie godziny do dwóch lodówek: -80°C, -20°C oraz pozostawione jako kontrola.
Po dziesięciu dniach zliczaliśmy komórki w komorach Bürkera. Wyniki wyszły bardzo zróżnicowane. W części prób temperatura -80°C spowodowała gwałtowny przyrost liczebności, a -20° spowolniła rozwój. W niektórych im niższa temperatura tym bardziej zahamowany został rozwój. Jednak były próby, w których wymrażanie wpłynęło pozytywnie na tempo rozmnażania mikroglonów. Takie efekty sugerują, że temperatura stratosferyczna nie spowoduje obumarcia kolonii.
Eksperyment pozwolił nam sprawdzić, jak hodowane przez nas mikroglony reagują na ekstremalnie niskie temperatury.
Alelsandra Warzocha
Udostępnij: