Nad pracami grupy astrobiologicznej opiekę sprawuje: Pani dr Aleksandra Zgrundo z Wydziału Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego przy wsparciu Pana dr Adama Nawrota z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Zespołem kieruje: Szymon Zajączkowski, a w jego skład wchodzą:

Julia Pakuła, Julia Skowera, Aleksandra Warzocha, Aleksandra Klassa

Badaniami zostaną objęte organizmy ekstremofilne.

Cele modułu astrobiologicznego:

1.Kwerenda w celu zdobycia informacji na temat stanu wiedzy dotyczącej warunków i organizmów obserwowanych w stratosferze oraz organizmów ekstremofilnych mających potencjalnie zastosowanie w planowanych badaniach eksperymentalnych.

2.Praca nad założeniami projektu i generowanie hipotezy zerowej.

3.Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach.

4.Opracowywanie metodyki prac laboratoryjnych i eksperymentalnych oraz harmonogramu i kosztorysu.

5.Weryfikacja opracowanej metodyki badań i konsultacje naukowe.

6.Przygotowanie eksperymentów z ekstremofilami do wysłania w misję stratosferyczną (zebranie i skonstruowanie niezbędnych materiałów i sprzętu oraz organizmów wykorzystywanych w eksperymentach).

7.Przeprowadzenie misji stratosferycznych z eksperymentami.

8.Zakończenie eksperymentów i opracowanie wyników.

9.Rozpowszechnienie wyników eksperymentów misji stratosferycznych na konferencjach, festiwalach nauki, warsztatach, imprezach tematycznych itp.

Udostępnij: