Dnia 5 lipca odbyło się spotkanie w którym uczestniczyły: Pani dziekan Wydziału Oceanografii dr Ewa Szymczak, dr Aleksandra Zgrundo oraz Anna Rzepa. Zebranie dotyczyło wsparcia uczniów w module astrobiologicznym oraz porozumienia zawartego pomiędzy wydziałem Oceanografii, a Liceum nr 3 w Gdyni . Ustalono procedurę uzyskania patronatu.

Udostępnij: